Coronaviruset Covid-19 kommer hurtigt og spreder hurtigt og over hele verden. MedCam har på grund af. dette ændrede orienteringen noget for at give markedet relevante produkter til hjælp i krisen. Vi har blandt andet underskrev en aftale med producenterne af Point-of-care-test for at se, om de bærer Covid-19-virus og desinfektionsmidler. Vi arbejder også med leverandører af beskyttelsesudstyr for at beskytte mod spredning af virussen.

Produkter, som vi har taget ind og indtaget i disse krisetider, vil blive prissat uden at prøve at udnytte folks pressede situation. Vi er nødt til at have visse marginer for at kunne fortsætte vores forretning, men vi vil bevare de samme eller lavere marginer end normalt.

For dem af jer undrende, navnet Covid-19 står for: Coronavirus sygdom-2019

Køb vores EU-godkendte Corona-test her.